Najważniejsze informacje o decyzji środowiskowej

Ochrona środowiska to rozległa dziedzina. Zajmują się nią specjaliści do spraw ochrony środowiska. Z roku na rok wprowadzanych jest coraz więcej rozporządzeń i ustaw, które maja na celu zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska. Na zły stan środowiska wpływa wiele czynników. Są to czynniki zależne od człowieka – brak segregacji śmieci, albo te, które od człowieka nie zależą – powiększająca się dziura ozonowa. Dziś skupimy się na decyzjach środowiskowych, które są niezbędne dla wielu przedsiębiorców.

Decyzja środowiskowa Poznań – administracyjna decyzja dla przedsiębiorców

Na podstawie decyzji środowiskowej wydaje się pozwolenia dla przedsiębiorstw, których celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia w ich obrębie. Przed wydaniem decyzji służby sprawdzają w jakim stopniu przedsięwzięcie danej firmy wpływa na środowisko. Takiemu badaniu podlega każde przedsiębiorstwo, którego działalność może negatywnie wpływać na środowisko lub zdrowie ludzi.

mężczyzna sprawdzający stan plantacji

Gdzie uzyskać decyzje środowiskową?

Decyzje środowiskową możemy uzyskać w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub gminy, regionalnej dyrekcji ochron środowiska, regionalnej dyrekcji lasów państwowych, urzędzie dzielnicowym lub w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

O taką decyzje ubiegać się można w dowolnym czasie. Sprawę można załatwić listownie lub podczas wizyty w urzędzie.

Kiedy należy ubiegać się o decyzje środowiskową?

Jeżeli planowana przez nas inwestycja wymaga decyzji środowiskowej to niezbędne jest ubieganie się o nią. To, czy nasza inwestycja wymaga takiego pozwolenia można sprawdzić w rozporządzeniu. Decyzja ta jest również potrzebna podczas rozbudowy, przebudowy albo montażu realizowanego przedsięwzięcia, które wymienione jest w rozporządzeniu.

Ile trwa czas oczekiwania na uzyskanie odpowiedzi?

Na uzyskanie odpowiedzi jest termin jednego miesiąca. W szczególnych przypadkach czas oczekiwania może wydłużyć się do 2 miesięcy. O przedłużeniu terminu odpowiedzi musi poinformować Cię urząd.

mała sadzonka z ziemia na dłoniach człowieka

Co zawarte jest w decyzji środowiskowej?

W decyzji środowiskowej zawarte są informacje jak wykonać inwestycje, aby jej działalność jak najmniej wpływała szkodliwe na środowisko. W takiej decyzji zawarte są informacje o warunkach zabudowy i inne ważne informacje.

Ten wpis został napisany w kategorii Bez kategorii i otagowany . Dodaj do ulubionych link bepośredni.

Komentarze są zablokowane.